dbać

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
dbać sorgen (o kogoś, o coś für j-n, für etw)
dbać o rodzinę fur seine Familie sorgen
dbać o to, żeby ... dafür sorgen, dass...
dbać o czyjeś interesy j-s Interessen wahren
nie dbać o coś sich um etw nicht kümmern
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich