dążenie

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
dążenie n Streben n (do czegoś nach etw)
dążenie do rozszerzenia władzy politycznej Streben nach Ausdehnung der politischen Herrschaft
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich