dawny

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
dawny
früher
(były) ehemalig
dawny minister der ehemalige 〈einstige〉 Minister
dawno einst, ehemals
było to dawno (temu) es war schon lange her
on już dawno nie śpi er ist schon lange auf
od dawna seit langem 〈längerer Zeit〉
wszystko zostaje po dawnemu 〈po staremu〉 alles bleibt beim Alten
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich