dane

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
dane pl
Daten pl
dane personalne Personalien pl
(szczegóły) bliższe dane nähere Angaben
dane informacyjne Informationsmaterial n
elektron Daten pl
przetwarzanie danych Datenverarbeitung f
przetwarzanie danych cyfrowych digitale Datenverarbeitung f
system przetwarzania danych 〈system informatyczny〉 (zbieranie, porządkowanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych) Datenverarbeitung f (Sammeln, Sichten, Speichern und Auswerten von Informationen)
urządzenie do przetwarzania danych 〈komputer〉 Datenverarbeitungsanlage f
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich