celny

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
celny:
deklaracja celna Zolldeklaration f
kontrola celna Zollkontrole f, Zollbeschau m
odprawa celna Zollabfertigung f
straż celna graniczna Zollgrenzschutz m
urząd celny Zollamt n
wolny obszar celny Zollfreigebiet n
towar podlegający odprawie celnej Zollgut
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich