cecha

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
cecha f
Merkmal n
brak cech szczególnych (w rysopisie) keine besonderen Merkmale
(właściwość) Eigenschaft f
brak mu tych cech ihm fehlen diese Eigenschaften
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich