badanie

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
badanie n
Untersuchung, Forschung f
med badanie lekarskie ärztliche Untersuchung
badania kontrolne (lekarskie) (np. osób pracujących w szkodliwych warunkach) Überwachungsuntersuchung f
badania profilaktyczne Vorsorgungsuntersuchung f
(naukowe) Forschung f
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich