badać

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
badać
untersuchen; forschen
zbadać coś dokładnie etw eingehend untersuchen
zbadać opinię publiczną 〈przeprowadzać sondaż opinii publicznej〉 die öffentliche Meinung untersuchen
med zbadać dokładnie chorego den Kranken genau untersuchen
dać się zbadać (przez lekarza), poddać się badaniom lekarskim sich ärztlich behandeln lassen
praw zbadać oskarżonego 〈świadka〉 den Angeklagten 〈einen Zeugen〉 verhören
zbadać akta XY den Akt XY untersuchen
(przesłuchiwać) vornehmen
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich