abonament

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
abonament m
Abonnement n
abonament 〈prenumerata〉 na 3 miesiące das Abonnement für drei Monate
trzymiesięczny abonament na przedstawienia teatralne 〈seanse filmowe〉 ein 3-Monate-Abonnement für Theater- 〈Kinovorstellungen〉
mieć abonament na coś auf etw abonniert sein
przedłużyć 〈odwołać〉 abonament ein Abonnement verlängern 〈abrufen〉
(tramwajowy) Dauerkarte f
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich