a, A

Słownik polsko-niemiecki PWN

a, A n a, A n
od A do Z von A bis Zet
(natomiast) ja pracuję, a, A on czyta ich arbeite und er liest
a, A jakże freilich
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich