zabezpieczyć

 
Słownik polsko-angielski PWN
zabezpieczyć cz. to protect, to secure
zabezpieczyć się przed czymś to protect oneself against sth
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich