zabezpieczyć

 
Słownik polsko-angielski PWN
zabezpieczyć cz. to protect, to secure
zabezpieczyć się przed czymś to protect oneself against sth
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich