zaangażować

 
Słownik polsko-angielski PWN
zaangażować cz. (do pracy) to employ
zaangażować kogoś/coś w coś to involve sb/sth in sth
zaangażować się (przyjąć pracę) to take up employment; (włączyć się) to become involved
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich