z

 
Słownik polsko-angielski PWN
z, ze przyim. from; (o powierzchni) off
z prawej strony (znajdować się) on the right; (zbliżać się) from the right
z przodu/tyłu at the front/back; (z określeniami czasu) from, of; (wskazuje na surowiec) of, from; (wskazuje na zbiór) of
któryś z nich one of them; (wskazuje na przyczynę) out of, from
z radości out of joy
z wyczerpania from exhaustion; (wskazuje na element całości) with
kawa z mlekiem coffee with milk
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich