wiersz komunikatu

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
wiersz komunikatu rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → message line
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich