wezwanie

 
Słownik polsko-angielski PWN
wezwanie n. (nakaz) summons; (przywołanie) call
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich