wbrew

 
Słownik polsko-angielski PWN
wbrew przyim.
wbrew czemuś against sth
wbrew komuś in defiance of sb
wbrew sobie despite oneself
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich