wariować

 
Słownik polsko-angielski PWN
wariować cz. pot. to go mad
wariować na punkcie czegoś to be crazy about sth
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich