wagary

 
Słownik polsko-angielski PWN
wagary rz. blp truancy
chodzić na wagary to play truant
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich