uważać

 
Słownik polsko-angielski PWN
uważać cz. to pay attention; (sądzić) to think
uważaj na siebie take care of yourself
uważać kogoś za przyjaciela to regard sb as a friend
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich