ukarać

 
Słownik polsko-angielski PWN
ukarać cz. to punish; to penalize (gracza)
ukarać kogoś grzywną to fine sb
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich