ujście

 
Słownik polsko-angielski PWN
ujście n. TECHN outlet; GEOGR mouth
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich