udział

 
Słownik polsko-angielski PWN
udział m. participation; EKON, FIN share
brać w czymś czynny udział to take an active part in sth
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich