ubranie

 
Słownik polsko-angielski PWN
ubranie n. clothes
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich