tłumaczyć

 
Słownik polsko-angielski PWN
tłumaczyć cz. to explain (zagadnienie); to justify (decyzję); to translate (tekst); to interpret (przemówienie)
tłumaczyć z (języka) polskiego na angielski to translate from Polish into English
tłumaczyć się to excuse oneself
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich