taki

 
Słownik polsko-angielski PWN
taki zaim. (z rzeczownikiem lub zamiast rzeczownika) such; (przed przymiotnikiem) so
taka pogoda such weather
dziewczyna taka jak ty a girl like you
w taki sposób this way
coś takiego something like that
coś takiego! well, well!
taki miły so nice
taki sam samochód jak mój the same car as mine
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich