tajny

 
Słownik polsko-angielski PWN
tajny przym. secret; (dokument, informacja) classified
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich