spędzić

 
Słownik polsko-angielski PWN
spędzić — spędzać cz. to spend (rok, urlop)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich