sala

 
Słownik polsko-angielski PWN
sala ż. room
sala koncertowa/sądowa concert hall/courtroom
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich