sąd

 
Słownik polsko-angielski PWN
sąd m. (instytucja) court; (opinia) judg(e)ment
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich