rada

 
Słownik polsko-angielski PWN
rada ż. advice; (zgromadzenie) council
dać radę coś zrobić to manage to do sth
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich