rabować

 
Słownik polsko-angielski PWN
rabować cz. to rob
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich