poświęcić

 
Słownik polsko-angielski PWN
poświęcić cz. to consecrate (kaplicę); to bless (medalik, szpital)
poświęcić komuś/czemuś czas to devote one’s free time to sb/sth
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich