pewien

 
Słownik polsko-angielski PWN
pewien zaim. certain
pewnego dnia one day
pewnego razu once
przez pewien czas for some time
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich