pewien

 
Słownik polsko-angielski PWN
pewien zaim. certain
pewnego dnia one day
pewnego razu once
przez pewien czas for some time
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich