pałka

 
Słownik polsko-angielski PWN
pałka ż. club; (policjanta) truncheon
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich