obciążyć

 
Słownik polsko-angielski PWN
obciążyć cz. (objuczyć) to burden; (zlecić) to charge; PRAW to incriminate
obciążać kogoś odpowiedzialnością za coś to hold sb responsible for sth
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich