obciążyć

 
Słownik polsko-angielski PWN
obciążyć cz. (objuczyć) to burden; (zlecić) to charge; PRAW to incriminate
obciążać kogoś odpowiedzialnością za coś to hold sb responsible for sth
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich