o

 
Słownik polsko-angielski PWN
o przyim. (wskazujące na temat) about, of; (wskazujące na cel) for; (z określeniami czasu) at; (z określeniami ilości, liczby) by
o czym jest ten film? what’s the film about?
o dwa numery za duży two sizes too big
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich