nadać

 
Słownik polsko-angielski PWN
nadać cz. to post BrE, to mail (list, paczkę); to broadcast (program)
nadać coś na bagaż (do samolotu) to check sth in
nadawać się do czegoś to be suitable for sth
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich