nadać

 
Słownik polsko-angielski PWN
nadać cz. to post BrE, to mail (list, paczkę); to broadcast (program)
nadać coś na bagaż (do samolotu) to check sth in
nadawać się do czegoś to be suitable for sth
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich