kaloria

 
Słownik polsko-angielski PWN
kaloria ż. calorie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich