jako

 
Słownik polsko-angielski PWN
jako przyim. as
jako taki as such
pot. jako tako (czuć się) so-so pot.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich