im

 
Słownik polsko-angielski PWN
im spój.
im..., tym... the... the...
im prędzej, tym lepiej the sooner the better
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich