im

 
Słownik polsko-angielski PWN
im spój.
im..., tym... the... the...
im prędzej, tym lepiej the sooner the better
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich