hasło

 
Słownik polsko-angielski PWN
hasło n. (reklamowe, wyborcze) catchphrase, slogan; (w słowniku) entry; (tytuł) headword; INFORM password
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich