dbać

 
Słownik polsko-angielski PWN
dbać cz.
dbać o kogoś/coś to take care of sb/sth
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich