dawno

 
Słownik polsko-angielski PWN
dawno przysł. a long time ago
dawno, dawno temu once upon a time
od dawna for a long time
dawniej before, formerly
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich