chodzić

 
Słownik polsko-angielski PWN
chodzić cz. to walk, to go
chodzić piechotą to go on foot
chodzić po lesie/górach to walk in the forest/mountains
chodzić do pracy/szkoły to go to work/school
chodzi o to, że… the point is that…
o co chodzi? what’s the matter?
o co ci chodzi? what do you mean?
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich