chełpić się

 
Słownik polsko-angielski PWN
chełpić się cz.
chełpić się czymś to boast about sth
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich