badać

 
Słownik polsko-angielski PWN
badać cz. to examine
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich