bać się

 
Słownik polsko-angielski PWN
bać się cz.
bać się czegoś to be afraid of sth
bać się o kogoś to worry about sb
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich