alkoholowy

 
Słownik polsko-angielski PWN
alkoholowy przym. alcoholic
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich