adopcja

 
Słownik polsko-angielski PWN
adopcja ż. adoption
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich