C, c

 
Słownik polsko-angielski PWN
C, c n. C, c
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich